paint.NET là phần mềm chỉnh sửa ảnh và xử lý ảnh miễn phí cho Windows. Nó có một giao diện người dùng trực quan và sáng tạo. Hỗ trợ các lớp, hoàn tác không giới hạn, hiệu ứng đặc biệt và nhiều công cụ hữu ích và mạnh mẽ.

paint.NET bắt đầu phát triển như một dự án thiết kế cao cấp đại học được cố vấn bởi Microsoft. Ban đầu dự định là một sự thay thế miễn phí cho phần mềm MS Paint, nó đã phát triển thành một công cụ mạnh mẽ nhưng đơn giản để chỉnh sửa hình ảnh.

Một cộng đồng trực tuyến đang hoạt động và đang phát triển cung cấp trợ giúp, hướng dẫn và plugin thân thiện.

Trình chỉnh sửa hình ảnh được thiết kế đẹp này cung cấp một loạt các công cụ và tùy chọn mà bạn chỉ mong đợi trong các bộ đồ họa lớn.

Paint.NET cho phép bạn làm việc trên nhiều ảnh cùng một lúc , hỗ trợ lớp, giữ lịch sử tất cả những thay đổi bạn đã thực hiện cho ảnh của mình để bạn có thể dễ dàng hoàn tác chúng và bao gồm nhiều công cụ vẽ khác nhau (bàn chải và hình dạng hình học) ví dụ).

Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều bộ lọc và hiệu ứng đặc biệt có thể biến hình ảnh của bạn thành bức tranh sơn dầu hoặc bút chì chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Đơn giản và đơn giản

Paint.NET có một giao diện đơn giản, làm cho chương trình dễ sử dụng. Các menu được tổ chức tốt để dễ dàng tìm thấy tùy chọn bạn đang tìm kiếm.
Nhiều tính năng

Paint.NET là một bộ chỉnh sửa hình ảnh miễn phí tuyệt vời, với một loạt các công cụ hữu ích để tối ưu hóa và chỉnh sửa ảnh . Do tính đơn giản nhưng cũng có nhiều tính năng, chương trình hoàn hảo cho cả người dùng bình thường và những người cần thực hiện một số chỉnh sửa phức tạp hơn.

+ Giao diện được thiết kế tốt
+ Hỗ trợ cho các lớp
+ Dễ sử dụng
+ Bao gồm rất nhiều bộ lọc và hiệu ứng

So sánh Paint.NET với các gói phần mềm chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số khác. Chẳng hạn như Photoshop, Corel Paint Shop Pro, Microsoft Photo Editor và GIMP.

Bạn có thể sử dụng Paint.NET để nâng cao và làm sạch các bức ảnh của mình. Sử dụng công cụ Clone Stamp, bạn có thể cẩn thận loại bỏ các đường dây điện bị cắt chéo Mọi tính năng và yếu tố giao diện người dùng ngay lập tức trực quan và nhanh chóng có thể học và hiểu được ngay mà không cần hỗ trợ.

Công cụ mạnh mẽ
Paint.NET bao gồm các công cụ đơn giản để vẽ các hình dạng, bao gồm một công cụ dễ sử dụng để vẽ các đường cong hoặc đường cong Bezier. Các phương tiện để tạo và làm việc với các lựa chọn mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ đơn giản để được chọn nhanh chóng. Các công cụ mạnh mẽ khác bao gồm Magic Wand để chọn các vùng có màu tương tự ,. Và Clone Stamp để sao chép hoặc xóa các phần của hình ảnh. Ngoài ra còn có một trình soạn thảo văn bản đơn giản, một công cụ để phóng to và một công cụ Recolor.

Không giới hạn hoàn tác
Mọi người đều phạm sai lầm, và mọi người thay đổi suy nghĩ của họ. Để phù hợp với điều này, mọi hành động bạn thực hiện trên một hình ảnh được ghi lại trong cửa sổ Lịch sử và có thể được hoàn tác. Khi bạn đã hoàn tác một hành động, bạn cũng có thể làm lại.

Hiệu ứng đặc biệt
paint.NET có các hiệu ứng như làm mờ, làm sắc nét, loại bỏ mắt đỏ, méo, nhiễu tạp vv. Ngoài ra còn có tính năng Xoay 3D, Thu phóng độc đáo giúp dễ dàng thêm phối cảnh và làm nghiêng. Ứng dụng này cũng đã bao gồm Điều chỉnh. Chúng giúp bạn điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, màu sắc, độ bão hòa, đường cong và mức độ hình ảnh. Bạn cũng có thể chuyển đổi một hình ảnh sang đen trắng hoặc tông màu nâu đỏ.


Bạn phải đăng ký để thấy được link


 • New: Support for loading and saving HEIC images (Windows 10 v1809+ and Bạn phải đăng ký để thấy được link is required). Please note that the “Quality” slider when saving is limited to a value of 90 (out of 100) while Microsoft investigates and fixes a crash in their codec.
 • New: Keyboard shortcuts for changing the current layer. You can see these in the Layers menu with the “Go to …” commands. Alt+PgUp/PgDown will go to the layer above/below, and Ctrl+Alt+PgUp/PgDown will go to the top/bottom layer.
 • Fixed: Optimized rendering engine to remove huge lag spikes (30+ seconds) when zooming or panning very large images (e.g. 32K x 32K pixels).
 • Improved: BMP now supports saving in 32-bit (with alpha!) and 8-bit indexed.
 • Improved: Added DIB and RLE file extensions to the BMP file type.
 • Improved: PNG, JPEG, and TIFF now support loading and saving of much larger images.
 • New: PNGs can now be saved as “interlaced”.
 • Improved: JPEG now has configuration for the chroma subsampling mode (4:4:4, 4:2:2, and 4:2:0). The default is now 4:2:2 instead of the unconfigurable 4:2:0 of older versions. This may result in larger file sizes, but higher quality, as compared to previous versions.
 • Improved: TIFF now supports saving at 24-bit and 8-bit color depths.
 • Improved performance of saving for file types where “Auto” bit-depth is supported but is not the current choice.
 • Improved temporary memory usage when saving images at 8-bit color depth.
 • Improved: TGA images now load about 4x faster (thanks @null54!)
 • Fixed: 8-bit TGA images should now load correctly (thanks @null54 for the fix!)
 • Fixed: Some 32-bit TGA images were showing up as completely transparent due to their use of an obscure alpha channel type (thanks @null54 for the fix!)
 • Improved: Added error reporting to the Save Configuration dialog. Instead of just saying “Preview: (error)”, you’ll also get the standard error dialog that includes the exception which can used for troubleshooting.
 • Fixed a number of performance issues in the Save Configuration dialog. Especially with large images, it should now be much faster to change options and to click OK/Cancel.
 • Fixed flickering in the Save Configuration dialog when changing options.
 • Fixed: Windows Explorer thumbnails for some image types (PDN, DDS, TGA) were not rendering their alpha (transparency) correctly, resulting in color skew. You may not see the effect of this fix for a particular image until that image is resaved or you clear Explorer’s thumbnail cache.
 • Fixed: Mouse cursors now scale appropriately for non-integer UI scales (e.g. 125% or 175%)
 • Fixed: AltGr should now work correctly with the Text tool. It will not trigger shortcuts like File->Save All, or Edit->Paste into New Image. (thanks @Bruce Bowyer-Smyth for the fix!)
 • Changed: Image->Resize supports Super Sampling again, and favors this over Fant when using Best Quality. Fant is still available, but is no longer chosen automatically.
 • Changed: Holding Ctrl when starting to move a selection with the Move Selected Pixels tool will no longer leave behind a copy of the selected area
 • Fixed: Bicubic resampling in the Move Selected Pixels tool was not correctly handling the alpha channel in some cases. This fix has required a reduction in performance.
 • Improved: When using Edit->Copy, a 32-bit BGRA bitmap in the DIBV5 format is now placed onto the clipboard so that other apps can read the alpha channel.
 • Improved: When using Edit->Paste, DIBV5’s are now supported if they have an alpha channel. If they don’t, then the regular DIB loader is used which has some heuristics for detecting an incorrectly defined alpha channel and correcting for it.
 • Improved: When using Edit->Paste, PNG is now the highest priority format. This maximizes the ability to maintain alpha/transparency, but it does mean that images coming from Microsoft Office apps will appear larger than they used to. This is either a bug or a feature of Microsoft Office. For some reason it places PNGs on the clipboard that are 25%+ larger than the DIB/DIBV5 bitmap that it also places on the clipboard (but which don’t have alpha/transparency).
 • Fixed: DIBV5 bitmaps should now work with Edit->Paste, which improves alpha channel handling. (thanks @null54 for the fix!)
 • Fixed: Top-down DIBs should now work correctly with Edit->Paste. (thanks @null54 for the fix!)
 • Improved CPU usage for thumbnail updates (layers and image tabs) in many cases.
 • Improved: Slightly increased the size of the Settings dialog to reduce the need for scrolling in a few important situations
 • Fixed: Simple message boxes can now be closed with the ESC key
 • Fixed: Magic Wand now works on very large images (e.g. 65535 x 65535 pixels) without an error.
 • New: Plugins that use IndirectUI can now use a UriProperty with a LinkLabel control (thanks @null54!)
 • New: Effect plugins can now more easily make use of the clipboard via the IClipboardService. It will handle all of the tricky clipboard issues such as threading, native data marshaling, and avoiding security vulnerabilities that exist in the standard WinForms and WPF clipboard APIs.
 • New: FileType plugins can now specify separate lists of extensions for loading and saving.
 • Blocked the WebP FileType v1.1.0.0 plugin due to instability. An update is already available.
 • Blocked the ImAgif FileType v0.12.0.1084 plugin due to incompatibility. An update will hopefully soon be available.

(32-bit, 64-bit).


Size: 8.66 MB


Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: