Bạn phải đăng ký để thấy được link3D Crafter 10.2 | 29.18 MB
Freeware

3D Crafter là một công cụ mô hình hóa và hoạt hình 3D thời gian thực kết hợp phương pháp kéo và thả trực quan vào mô hình 3D.

Các mô hình phức tạp có thể được xây dựng từ các mô hình 3D nguyên thủy đơn giản, hoặc tạo ra bằng cách sử dụng Công cụ 3D Crafter’s Shape Building . Các công cụ lập mô hình được cung cấp để biến dạng, điêu khắc và vẽ các hình dạng 3D.

Tạo cảnh động cũng đơn giản như định vị các hình dạng trong cảnh của bạn cho từng điểm đúng thời gian trong hoạt hình của bạn. 3D Crafter sẽ đảm bảo rằng các hoạt hình kết quả chạy trơn tru. Hoạt hình của bạn có thể được vượt qua khung hình tại một thời điểm, được xem trong thời gian thực hoặc được ghi lại trong tập tin video (AVI) để bạn có thể phân phối tác phẩm của mình.

Nhóm công cụ Roll-Up cho phép bạn tùy chỉnh giao diện 3D Crafter để chỉ hiển thị những mục bạn sử dụng thường xuyên nhất. Và nếu bạn cần quyền truy cập vào một tính năng ít thường xuyên sử dụng hơn, công cụ Roll-Up sẻ biến đi với một nhấp chuột.

Phiên bản 3D Crafter chuẩn là sản phẩm đầy đủ chức năng được cung cấp dưới dạng phần mềm miễn phí. Nâng cấp có sẵn cho những người yêu cầu các tính năng bổ sung cho việc phát triển trò chơi hoặc để dựng hình ảnh thực tế .

Công cụ tạo mẫu và hoạt hình 3D thời gian thực cung cấp hộp công cụ phong phú và môi trường làm việc thoải mái để tạo nội dung 3D - Chương trình sử dụng tính năng kéo và thả làm cách tiếp cận chính để thêm các phần tử vào thiết kế của bạn.

3D Crafter cung cấp cho bạn các phương tiện để tạo, chỉnh sửa, điêu khắc, biến dạng và tô màu các mục 3D hoặc thậm chí cả cảnh. Các 'phần Xây dựng' cho phép bạn duyệt qua các thư viện thành phần và chọn hình dạng 'nguyên thủy' hoặc đối tượng mà bạn muốn làm việc với, Chẳng hạn như hình khối, hình cầu hoặc hình trụ...vv

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link