HTC One SV: Thiết kế tốt, màn hình ổn nhưng giá "chát"

Printable View