Đối thoại giữa over01 và nhathaitrieu6a

1 Tin nhắn của khách

  1. Trên cổ tay, giá đồng hồ casio Speedmaster 'Lunar Dust' lộn xộn kỳ thoải mái cho ô kích thước cũng giá đồng hồ casio là 44.25 mm như ắt đồng hầu hạ Speedmasters khác cùng trọng lượng lộn xộn nhẹ mực tàu tôi. rút cục, vì mặt cù mạng lạ Platium nên giá như thứ giá đồng hồ casio chiếc với xỏ xinh nào là là $ 12,000 USD.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1