Đối thoại giữa antiban và dolong1003

1 Tin nhắn của khách

 1. giúp mình với win 8 pro
  slmgr.vbs -ipk 7RDN6Y-RD633-CGQ2Q-8THQV-7QR9V
  7613253
  6805685
  1538570
  6307342
  8775180
  6056216
  4642453
  5358252
  3868646
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1