Đối thoại giữa zippo5 và Boxer1

1 Tin nhắn của khách

  1. Giới Thiệu Pháp Luân Đại Pháp - Những Lợi ích về Tâm Tính & Sức Khỏe:

    http://goo.gl/C2X9Z

    Xin hãy đọc sách Chuyển Pháp Luân, dù chỉ 1 lần.

    http://phapluan.org/book/zfl_html/index.html

    Bạn có thể tìm hiểu và tự học tại trang http://phapluan.org/. Nếu bạn cần giúp đỡ xin vui lòng tham gia diễn đàn http://ChinhPhap.com để được hướng dẫn miễn phí.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1