Đối thoại giữa novamen159 và leminhhang92

2 Tin nhắn của khách

  1. chào em trai
  2. Em đây chị. Em đã kết bạn với chị. Mong chị hồi âm. Thân ái!
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2