Đối thoại giữa vuhahuydan và sumiscute

2 Tin nhắn của khách

 1. Con nhờ chú kích hoạt số cho window 10 ạ!
  Teamview:
  ID: 707 818 655
  Pass: 7198
  Cảm ơn nhiều!
 2. Xin giúp kích hoạt Malwarebytes.
  ID: 707 818 655
  Pass: 5631
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2