Đối thoại giữa vuhahuydan và kareem

2 Tin nhắn của khách

 1. ID : 840 909 370
  Pass: 7127
 2. Hi,
  I am form Australia, Would u mind to help me to install the Malwarebytes Premium 3.4.5.2467 license for me pls!
  If you can help me, pls let me know which time will suit u?
  ID: 840 909 370
  Pass: 4348

  Thanks heaps
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2