Công ty Tài chính SHB Finance tuyển dụng
Chuyên viên kiểm thử:
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Chuyên viên hỗ trợ vận hành ứng dụng: Bạn phải đăng ký để thấy được link

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ, vận hành hệ thống lõi: Bạn phải đăng ký để thấy được link

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

---------------------------------------------------------------------------
Quyền lợi :
Thu nhập cạnh tranh
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân tốt, cơ hội thăng tiến.
Đồng nghiệp thân thiện.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo Luật Lao động.
---------------------------------------------------------------------------
Vui lòng hệ trực tiếp với chúng tôi qua:
lam.hd@shbfinance.com.vn024.71098888 (Máy lẻ: 5511)