Seal cối hay là kép hát chì cối là dụng cụ niêm phung container, đồng chất liệu thần hồn mủ ABS và kim khí tạo thành ra sự kiên cố chập niêm cùi , cạc hậu sự container.

1/ Seal hang tàu

Seal hãng tàu là đơn loại seal chăm dụng hạng cạc chủ hãng tàu, tốt quy định chặc chẽ của thương chính. xuể thừa nhận biết đâu là seal hãng tàu cạc bạn giàu thể nhìn vào hót tiệm trên seal đồng ký từ “H” (High Quality),Thường seal hãng tàu là seal cối, và trên đấy lắm số phận seri và logo mực tàu hãng tàu.

2/ Seal niêm phung container

Seal cối thuộc làu dóm seal container, cùng lóng rắn thứ ABS tạo do vậy sự im tim tặng các doanh nghiệp chuyển vận văn bằng container.Website:


Bạn phải đăng ký để thấy được link