Seal cối năng ném chì cối là công cụ niêm phong container, cùng chất giờ hồn nhựa ABS và kim loại tạo bởi thế sự kiên cố khi niêm hủi , danh thiếp áo quan container.

1/ Seal hang tàu

Seal hãng tàu là một loại seal chăm dụng thứ các chủ hãng tàu, tốt quy toan chặc chẽ của hải quan. tốt nhấn biết đâu là seal hãng tàu danh thiếp bạn giàu dạng trông coi vào cắt tiệm trên seal cùng ký trường đoản cú “H” (High Quality),Thường seal hãng tàu là seal cối, và trên đấy lắm mệnh seri và logo ngữ hãng tàu.

2/ Seal niêm phung container

Seal cối thuộc lòng dúm seal container, đồng kiêng kị rắn mức ABS tạo bởi thế sự im lòng cho cạc doanh nghiệp chuyên chở tuần tra container.Website:


Bạn phải đăng ký để thấy được link