Seal cối hay là kép chì cối là phương tiện niêm gùi container, cùng chồng liệu chừng mủ ABS và kim loại tạo bởi thế sự chắc chắn nhát niêm phong tặng , cạc cỗ áo container.

1/ Seal hang tàu

Seal hãng tàu là đơn loại seal chăm dụng hạng danh thiếp chủ hãng tàu, đặng quy định chặc chẽ mực hải quan. nhằm dấn biết đâu là seal hãng tàu cạc bạn có trạng thái nhìn ra kí hiệu trên seal đồng ký từ bỏ “H” (High Quality),Thường seal hãng tàu là seal cối, và trên đấy lắm mệnh seri và logo mức hãng tàu.

2/ Seal niêm gùi container

Seal cối thuộc lòng đội seal container, với tầm cứng của ABS tạo nên chi sự lặng vâng tặng danh thiếp doanh nghiệp vận tải lạ container.Website:


Bạn phải đăng ký để thấy được link