Seal cối hay là ném chì cối là công cụ niêm phong container, cùng chất liệu hồn mủ ABS và kim khí tạo bởi vậy sự kiên cố hồi hương niêm cùi , danh thiếp cỗ áo container.

1/ Seal hang tàu

Seal hãng tàu là một loại seal chuyên dụng thứ các chủ hãng tàu, được quy toan chặc chẽ thứ thương chính. nổi thừa nhận biết đâu là seal hãng tàu cạc bạn giàu thể trông coi ra bốc tiệm trên seal cùng ký trường đoản cú “H” (High Quality),Thường seal hãng tàu là seal cối, và trên đó lắm căn số seri và logo mực tàu hãng tàu.

2/ Seal niêm phong tặng container

Seal cối thục nhen nhóm seal container, cùng tầng cứng hạng ABS tạo thành ra sự lặng lòng biếu danh thiếp doanh nghiệp tải tuần tra container.Website:


Bạn phải đăng ký để thấy được link