Ghế ngủ trưa văn phòng Xuân Phát giúp nhân viên văn phòng có giấc ngủ trưa ngon, bán toàn quốc Số điện thoại bán hàng 0358410780
Mã GN.01 - Kiểu phổ thông giá 620,000đ

Mã GN.01 (Mầu Lông Chuột) Giá 635,000đ


Mã GN.02 (Mầu Xanh Nhạt) Giá 560,000đ


Mã GN.B (Mầu Đen) Giá 595,000đ


Mã GN.S1-Kiểu cao cấp giá 980,000đ
Mã GN.S2- Kiểu cao cấp VIP giá 1,290,000 đ