Bạn phải đăng ký để thấy được link Hồng Minh HCVS04 - TCVN
-thành phần :Hữu cơ: 40%; pH(H2O): 8,89; Độ ẩm: 29,3%, Bacillus megaterium var phosphorin: 1 x 10^6 CFU/g; Azotobacter chlococum: 1.4 x 10^9 CFU/g, Cellulomonas spp: 1 x 10^8-Tác dụng : Phòng và chống chịu sâu bệnh hại cho cây trồng đặc biệt là các bệnh nấm gây hại rễ, thân.
-Phòng và kiểm soát các bệnh bạc lá, thán thư,… nhờ các chủng vi sinh đặc hiệu.
-Tăng cường cung cấp đạm, lân và chất kích thích sinh trưởng tự nhiên nhờ vi khuẩn Azotobacter sp., Bacillus sp. giúp cây trồng tăng cường hấp thụ dinh dưỡng.
-Kích thích cây trồng ra rễ mạnh, cây sinh trưởng tốt, nâng cao chất lượng nông sản.
-Kích thích hạt giống nảy mầm, kích thích cây ra hoa, đậu quả, chịu hạn, chịu rét và các yếu tố bất lợi khác.
-Phân giải nhanh các hợp chất hữu cơ giúp tăng độ mùn, tơi xốp và độ ẩm cho đất.

✔️ website: Bạn phải đăng ký để thấy được link
✔️ Hotline : 097 449 60 68