Không chỉ đối với Bạn phải đăng ký để thấy được link thư pháp mà ngay cả tranh thư phàp thông thường, người sử hữu tranh sẽ có hứng thú hơn rất nhiều khi sở hữu một bức tranh được viết tay, vì khi viết tay không chỉ thể hiện bức tranh ấy là tranh gốc, mà mỗi bức tranh thư pháp được viết ra, thủ pháp củng rất khác nhau cho nên có thể nói tranh gốc do các ông đồ viết ra đuộc coi là độc bản không có bức thứ 2.

Với khách hàng mua Bạn phải đăng ký để thấy được link thư pháp cũng vậy, có một số người có nhu cầu muốn mua tranh độc bản thì tranh gạo 1991 cũng có thể đáp ứng được chuyện này, đến với tranh gạo 1991 bạn sẽ được tư vấn về nội dung và kích thước tranh có phù hợp với nhau hay không, sau đó chúng tôi sẽ gặp ông đồ để viết nên bản nháp bằng chữ thư pháp và thể hiện bằng gạo. tranh gạo thư pháp sẽ giống 90% so với bản vẽ bằng mực tàu do bị hạn chế về độ lớn của hạt gạo nên một số nét cọ quá nhỏ sẽ không thể hiện được hết. do vậy khách hàng mua tranh gạo thư phap cần phải tim được một thương hiệu uy tín có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế và thẩm mỹ dể có thể tuỳ biến một bức Bạn phải đăng ký để thấy được linko thư pháp từ một bức tranh chữ thư pháp thông thường mà không làm mất đi những đường nét vốn có của tranh thư pháp.