Bạn phải đăng ký để thấy được link
Malwarebytes' Anti-Malware là một ứng dụng bảo vệ máy tính bạn khỏi malware, với những kỹ thuật đã được trang bị, Anti-Malware sẽ nhanh chóng phát hiện và diệt bất kỳ một loại malware nào có trên máy tính của bạn.


Anti-Malware sẽ liên tục bảo vệ và giám sát hoạt động máy tính của bạn, nếu có bất cứ nguy cơ xâm nhập trái phép nào, chương trình sẽ chặn và diệt ngay.

Malwarebytes là phần mềm dành riêng cho việc chống malware. Malwarebytes phát triển nhiều công cụ khác nhau giúp bạn nhận dạng và xóa các phần mềm nguy hiểm khỏi máy tính. Khi máy tính của bạn bị nhiễm bẩn thì khi đó Malwarebytes có thể cung cấp các hỗ trợ cần thiết để diệt sạch các tác nhân gây bẩn và khôi phục máy trở lại hoạt động tối ưu nhất.

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: