tgth.vn
- Crystal Security là một ứng dụng dựa trên đám mây phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính của bạn.

Chương trình đến như là một tập tin thực thi duy nhất, ấn tượng, không cần cài đặt. Khởi động nó, chạy chương trình "Quick Checkup" và Crystal Security thu thập thông tin máy tính của bạn, tìm kiếm các tập tin nghi ngờ.

Bất cứ điều gì không rõ ràng đều được gửi đến hệ thống đám mây của VirusTotal và Crystal của riêng bạn, bạn sẽ được cảnh báo về các kết quả tích cực và có cơ hội để cho phép hoặc xóa tập tin đó.

Đó không phải là tất cả: Crystal cũng cung cấp bảo mật thời gian thực, phát hiện các tập tin mới khi chúng xâm nhập vào máy tính của bạn (như tải xuống, cài đặt chương trình) và kiểm tra lại các mối đe dọa.

Nếu bạn hài lòng với chương trình Antivirus hiện tại của mình và không cần bảo vệ thời gian thực nhiều hơn, thì việc giám sát của Crystal có thể được tắt hoặc đơn giản là tinh chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể tắt chức năng quét tập tin, và chỉ cần xem các tiến trình đang chạy và vị trí tự động chạy, cho bạn một số bảo mật bổ sung với tác động tối thiểu đến hiệu năng của hệ thống.

Các cuộc tấn công phần mềm độc hại đang gia tăng , và bảo mật máy tính ltrở thành một mối quan tâm lớn cho mọi người trên toàn thế giới , đặc biệt là với việc sử dụng rộng rãi của Internet . Rất may, Internet là cung cấp phương tiện kiểm tra và bảo vệ chống lại phần mềm độc hại . Một chương trình sử dụng sức mạnh của web để cung cấp bảo mật như Crystal Security.

Hệ thống dựa trên đám mây bảo vệ máy tính bằng cách phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại và các chương trình độc hại khác. Nó sử dụng công nghệ cao cấp để phát hiện phần mềm độc hại và thông báo cho chủ sở hữu máy tính về những thay đổi trong thời gian thực .

Ứng dụng Portable - Bảo vệ chống lại các phần mềm độc hại mới nhất và virus bằng cách thu thập dữ liệu từ mạng lưới rộng lớn của các hệ thống sử dụng từ hầu hết các phần trên thế giới . Nó sẽ tự động tải lên các mục đã phát hiện để phân tích chúng triệt để hơn trong cơ sở dữ liệu phát hiện trực tuyến .Crystal Security có một hệ thống của danh sách trắng và danh sách đen để dễ dàng để xác định và đánh dấu các mục đáng ngờ.

Bạn có thể thiết lập cách bạn muốn Crystal Security để kiểm tra hệ thống của bạn và cung cấp cho bạn thông báo. Crystal Security chấp nhận hội nhập với Shell , cho phép bạn phân tích các tập tin bằng cách kích chuột phải vào chúng và chọn tùy chọn chính xác.
Cài đặt một số trình Anti-virus và các chương trình chống phần mềm độc hại trên cùng một máy tính có thể dẫn đến xung đột gây trở ngại cho hoạt động , nhưng Crystal Security làm việc liên tục và tương thích với bất kỳ trình Antivirus khác mà bạn đã cài đặt .

Anti-Malware
Crystal Security là một ứng dụng dễ sử dụng được tạo ra để giúp bạn nhanh chóng phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại có thể ảnh hưởng đến máy tính .

Căn bản trên điện toán đám mây
CrystalnSecurity tập hợp dữ liệu từ hàng triệu người sử dụng , hệ thống được kết hợp trên toàn thế giới để giúp bảo vệ bạn khỏi các loại virus mới nhất và các cuộc tấn công phần mềm độc hại

- Căn bản phát hiện Điện toán đám mây các phần mềm độc hại
- Hệ thống với Danh sách trắng & Danh sách đen
- Cập nhật tự động hoặc bằng tay
- Không cần thiết cài đặt, chỉ cần tải về và sử dụng
- Dễ dàng cấu hình


Size: 1.58 MB


Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: