AOL Spyware Protection dịch vụ cho phép bạn nhanh chóng quét máy tính của bạn - cho phần mềm gián điệp tiềm năng, và giúp ngăn chặn các phần mềm gián điệp mà bạn không muốn trên máy tính của bạn.

Bạn có khả năng lên lịch quét spyware tự động,
tùy chọn cho phép các ứng dụng cụ thể gắn cờ là phần mềm gián điệp để chạy, và để
luôn luôn được lựa chọn khối phần mềm gián điệp. Hãy đến cùng chúng tôi trong việc định hình tương lai của
AOL Spyware Bảo vệ!
Softpedia đảm bảo rằng AOL Spyware Protection 0.9.6 là 100% CLEAN, có nghĩa là nó không chứa bất kỳ hình thức của phần mềm độc hại, bao gồm cả phần mềm gián điệp, virus, trojans và backdoors

Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: