Các ứng dụng Android có phí hiện đang miễn phí trên Google Play

Trên cửa hàng Google play hiện có hơn 15 ứng dụng (bao gồm cả trò chơi), giá đã giảm xuống 0, nghĩa là miễn phí hoàn toàn trong một thời gian tải về nhất định.Dưới đây là danh sách các ứng dụng hiện có sẵn miễn phí trên Google Play:

Tiện ích / Công cụ:

1.Root Checker Pro:

Giá ứng dụng này giảm từ 2,99 đô la xuống 0 đô la và sẽ miễn phí cho đến ngày 27 tháng 7. Kích thước tệp là 815 KB và có 10.000 cài đặt cộng với xếp hạng 4.5 sao trên Cửa hàng Google Play.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

2. File Manager Pro:

Ứng dụng quản lý tập tin này thường được bán với giá $ 4,49, và hiện có sẵn miễn phí cho đến ngày 29 tháng Bảy. Ứng dụng này có xếp hạng 4,7 sao.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

3.QR Code Pro:

Giá thông thường là $ 4,49, miễn phí cho đến ngày 29 tháng 7. Ứng dụng có xếp hạng 4,8 sao với hơn 100.000 lượt tải xuống.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

4.Applock Pro:

Ứng dụng này trị giá 4,49 đô la, miễn phí cho đến ngày 29 tháng 7. Ứng dụng này đã được tải xuống hơn 100.000 lần và nhận được xếp hạng 4,6 sao.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

5.Call Recorder Pro:

Máy ghi âm cuộc gọi tự động trị giá $ 5,49 có sẵn miễn phí đếm ngày 29 tháng 7. Ứng dụng này có xếp hạng trung bình 4.1 sao .

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

6. Timestamp – GPS Camera PRO:

Miễn phí cho đến ngày 25 tháng 7, giá thông thường là 0,99 đô la.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

7. Video player- phiên bản không giới hạn và chuyên nghiệp:

Miễn phí cho đến ngày 28 tháng 7 - Giá thông thường là 3,99 đô la.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

8.Incognito +:

Miễn phí cho đến ngày 28 tháng 7 - giá thông thường $ 2,99

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

9.nBubble Elite - Thông báo trong bong bóng:

Miễn phí cho đến ngày 27 tháng 7, giá thông thường là $ 0,99

10. Archery:

Quản lý thực hành bắn cung của bạn với điều này, miễn phí cho đến ngày 25 tháng 7

Game:

1. Little Stars for Little Wars 2:

Trò chơi chiến lược thời gian thực đơn giản (RTS) có giá trị $ 1,99 có sẵn miễn phí cho đến ngày 28 tháng 7.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

2.Coin Princess VIP:

Giá trò chơi RPG ngang mới này đã giảm xuống còn 0 đô la từ 0,99 đô la, nó sẽ có sẵn miễn phí cho đến ngày 29 tháng 7.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

3.Random Quest: First Person RPG:

Trị giá $ 1,49 có sẵn miễn phí cho đến ngày 28 tháng 7.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

4. The Lonely Hacker:

Miễn phí cho đến ngày 27 tháng 7, giá thông thường là $ 1,49

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

5. Hidden object PRO:

Miễn phí cho đến ngày 28 tháng 7, giá thông thường là $ 0,99

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

6.Colorzzle

Puzzle game miễn phí cho đến ngày 28 tháng 7, giá thông thường $ 0,99

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

7.DISTRAINT: Deluxe Edition

Trò chơi 2D phiêu lưu, kinh dị, tâm lý - giá bình thường $ 4,49. Trò chơi này chỉ có sẵn trong 24 giờ của hôm nay.

Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

8. Bạn phải đăng ký để thấy được link:

Chơi trò chơi cổ điển này trên Android của bạn, có sẵn miễn phí trong 6 ngày tới (ngày 29 tháng 7) - giá thông thường $ 1,49
Liên kết: Bạn phải đăng ký để thấy được link

Theo Android Software ClubBB


Chủ đề tương tự: