Wellcome to Hangman Pro.


Các tính năng chính:
+. Rất dễ dàng để sử dụng.
+. Hỗ trợ cấp độ: Easy, Normal, Hard.
+. Hỗ trợ ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha.
+. Hỗ trợ câu hỏi: 15 000 + câu hỏi. (quan trọng).
+. Hỗ trợ loại: Doanh nhân, Giáng sinh, cổ điển, cổ điển mùa thu, mùa hè cổ điển, cao bồi,
halloween, honster, cướp biển, tiếp viên.
+. Hỗ trợ: văn bản hướng dẫn khi mức sellect.
+. Hỗ trợ: 2 người chơi.
+. Hỗ trợ: văn bản chữ buồn cười.
+. Âm nhạc cổ điển.
+. Bật / Tắt âm thanh.


Bạn có thể tìm tên com.hangmanpro trên google play


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Lưu ý:
Mọi thứ đều miễn phí mãi mãi. không cần phải đăng ký, không có virus.

Chủ đề tương tự: