Sử dụng Bluetooth là một cách đơn giản và phổ biến để chuyển các tập tin từ thiết bị này sang thiết bị khác, nhưng vấn đề ở đây là tốc độ truyền tải sẽ thấp.

Công nghệ WiFi Direct mới sẽ cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu tốc độ cao mà không cần phải thông qua một điểm truy cập - một điều khá lý tưởng cho việc chuyển các tập tin đa phương tiện lớn (thậm chí cả video 1080p).

Dưới đây là cách làm thế nào để chuyển các tập tin giữa các điện thoại Android sử dụng công nghệ WiFi Direct.

WiFi Shoot là một ứng dụng trong giai đoạn beta được xây dựng trong các hàm API của Android 4.x (bao gồm Ice Cream Sandwich và Jelly Bean) trên các thiết bị có hỗ trợ công nghệ WiFi Direct cho phép các thiết bị dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho nhau.

Một điều đáng tiếc là không phải thiết bị Android nào cũng hỗ trợ công nghệ WiFi Direct.

Hạn chế lớn nhất của WiFi Shoot là nó chỉ hoạt động trên các phương tiện truyền thông nội bộ. Điều đó có nghĩa là hình ảnh hoặc video từ Picasa hoặc G + được hiển thị trong thư viện sẽ không làm việc. Bạn có thể tải WiFi Shoot từ Google Play theo địa chỉ sau

Bạn phải đăng ký để thấy được link
XHTT


Chủ đề tương tự: